Home
CNTM - The Young Matter!
Created with Raphaël 2.1.2
 

Mission

CNTM promotes the interests of the young people in Moldova by organizing activities such as trainings, seminars lobby and consultations.Read more

Created with Raphaël 2.1.2
 

CNTM Publications

CNTM is the organization that meets the interests of the young people of Moldova and is an unique national platform in the associative sector for the youth.Read more

Created with Raphaël 2.1.2
 

Intercultural Dialog

Inform yourself on your rights and see how you can contribute to the social events and the educative seminars organized by the CNTM.Read more

Frequently Asked Questions

Pentru realizarea misiunii și obiectivelor, CNTM organizează studii, cercetări, dezbateri; desfășoară seminare, mese rotunde, conferințe; publică materiale informative și didactice, rapoarte, precum și alte activități.
Consiliul Național al Tineretului din Moldova este organizația neguvernamentală, constituită prin liberul consimțământ al persoanelor asociate, în vederea realizării de comun acord a scopurilor și sarcinilor stabilite. Întrunește interesele tinerilor din Moldova și servește drept platformă națională unică a sectorului asociativ de tineret.
CNTM are următoarele organe de conducere: Adunarea Generală, Biroul Executiv, Comisia de Cenzori, Secretariatul. Biroul executiv este constituit din președinte, vicepreședinte CNTM și alți cinci membri de birou, executând deciziile care se iau în cadrul Adunării Generale. Secretariatul este format din Secretarul General (responsabil de managementul zilnic al Secretariatului Consiliului Național al Tineretului), contabil, coordonatori de programe și de proiecte. De asemenea, există și Comisia de Cenzori formată din trei persoane ce prezintă și verifică rapoartele financiare și duc evidența patrimoniului Asociației și a prejudiciilor aduse de organizațiile membre. De două ori pe an se organizează Adunarea Generală, la care participă reprezentanți de la fiecare organizație membră CNTM.